FAALİYETLERİMİZ

Sıcak Eller “Toplumun kalkınması, kadının maddi ve manevi kalkınması yoluyla gerçekleşecektir.” anlayışıyla kurulmuştur. Kadınlar arasındaki iletişimi güçlendirerek, yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak Sıcak Eller’in temel amacıdır.

Sıcak Eller faaliyetlerini, bu amacına yönelik olarak yürütmekte ve bu amaç doğrultusunda çalışan gönüllü kuruluşlarla da işbirliği yapmaktadır.

Hedeflerimiz / Görevlerimiz;

✔ Kadınlar arasında dostluk, kültür, sanat ve sosyal alanlarda işbirliği gerçekleştirmek,

✔ Yetişkin kadınların eğitimine ve rehabilitasyonuna katkı sağlamak,

✔ Kırsal alanda yaşayan kadınların sorunlarına çözüm bulmak,

✔ Kadınların emeğini değerlendirme yollarını bulmak,

✔ Anne ve çocuğun maddi ve manevi yönden kalkındırılmasını sağlamak,

✔ Topluma yararlı çocuklar yetiştirilmesini sağlamak,

✔ Kadınların sağlık sorunlarına çözüm bulmak,

✔ Kadınların iş hayatına atılmalarını sağlamak,

✔ Yaşlı ve engelli sorunlarına çözüm bulmak

 

 

 

21.5.2018    aktif 1    bugün : 9    toplam : 61059